רעיונות לפרשת ראה לע"נ סמ"ר יהונתן יעקב הי"ד

"כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה". 

רש"י: 'מנוחה' - זו שילה ,  'נחלה' - זו ירושלים.
 
 מרן הראי"ה זצ"ל לימדנו בהרבה מקומות בכתביו, כי אנו החיים בדור התחייה החדשה בארץ ישראל, חיים בתקופת משיח בן יוסף

לאור הסברו , עיקרה של תקופה זו הוא התבססות עם ישראל בארצו עם כל מערכותיו החומריות הכלליות. עליהם - יופיע בהמשך הדרך "משיח בן דוד" כ"עני ורוכב על חמור", השלב השני של הגאולה יהיה בעיקרו שלב של  ביסוס חיי הרוח בעם : הקמת בית המקדש, שובה של הנבואה וכו'.
שלב זה של "משיח בן יוסף"  הוא שלב חשוב, אך הוא זמני ואינו תכליתי לעצמו. 'מנוחה - זה שילה' . משכן שילה שנבנה בחלקו של יוסף מבטא את המהלך הראשוני של הגאולה - מנוחה - כדי  להמשיך את העמל והיגיעה ולהגיע אל התכלית. דוגמת משכן  שילה שבחלקו של יוסף אשר קדושתו זמנית ולא קבועה, כי עדיין לא הגענו אל 'הנחלה, -  זו ירושלים' . הנחלה מבטאת את הקביעות ואת ההגעה לתכלית. בנחלה - יש קביעות החלטית כמו אדם המוריש ומנחיל לאחרים את אשר יש לו בקביעות ובוודאות כך תהיה ההופעה האחרונה של "משיח בן דוד " בבחינת "נחלה זו ירושלים"  המצויה בחלקו של יהודה, אבי שושלת מלכות בית דוד
במנוחה יש את הסכנה של 'תשות כח' שהרי כל אחד יכול לאיים על הנח, ולכן העם בשלביו הראשונים בבניין גוף האומה, הנמצא בשלב המנוחה עלול הוא וחשוף לכל מיני פגעים גשמיים ורוחניים, אבל לעומתה - הנחלה יש בה את הקדושה הברורה והמוגדרת בחומה ומחיצות.

כתב: הרב יצחק דדון  - מכון הלכה ברורה ובירור הלכה