רעיונות לפרשת וארא
לע"נ יהונתן יעקב הי"ד בן דוד ורויטל איינהורן

 

באותות ובמופתים
הכתוב אומר : "ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים"


?"מהו ההבדל בין '"אות" ל"מופת


בביאורו לפסוק בתהילים: "שלח אותות ומופתים בתוככי מצרים, בפרעה ובכל עבדיו"  עונה הרב קוק ומבחין ביניהם בדרך זו
'אות-  מראה שהניסים שנעשו על ידי  משה ואהרון באו  מאת השי"ת בורא הכל.  אך לעומתו 'המופת' -  מראה על עוצם כוחו של המשלח – הוא הקב"ה ועל פועלו  במציאות כולה.
על כן השילוב של האותות והמופתים יחדיו  בא להראות כי יד  ד' , פועלת לא רק במערכות הכלליות ובתוך חוקי הטבע , המקיימים את העולם, אלא גם בהווייתם של היצורים ובפעולות הפרטיות אשר בתוך העולם