רעיונות לפרשת וישלח
לע"נ יהונתן יעקב הי"ד בן דוד ורויטל איינהורן

:פרשת וישלח - ערך הדוגמא האישית 

רגילים אנו שקריאת ה"אחרי!" מקורה ביחידות הצנחנים, "אחרי לצנחנים!", אולם על חובשי הכומתות האדומות לדעת כי יעקב אבינו בפרשת השבוע קדם לה

... כשהיה יעקב בדרכו מחרן לארץ ישראל, החל בהכנות לקראת עשו שבא להילחם נגדו. הכנותיו לקרב היו על ידי חציית מחנה ישראל לשניים, תפילה לקב"ה ו"הכנות דיפלומטיות" על ידי שליחת מתנות לעשו. וכך כשטור ההולכים עם יעקב מוכן לקרב, הוא עובר קדימה, לראש הכוח, ובלשון תורה: "והוא (כלומר יעקב) עבר לפניהם". ומבארים חז"ל שנקט בצעד זה משום ש"אמר יעקב אם יבוא רשע זה (עשו) להילחם, ילחם בי תחילה". כלומר, אינני שולח אחרים לקו המגע לסכן את חייהם כשאני מאחור. דווקא אני כראש

המשפחה המורחבת אצא בראש כולם ואלחם

(הרב אביחי רונצקי)