רעיונות לפרשת בראשית
לע"נ יהונתן יעקב הי"ד


נעשה אדם (א‘ כ“ו):

בשעה שבא הקב"ה לבראות את האדם... חסד אמר יברא... ואמת אמר אל יברא שכולו שקרים.. צדק אמר יברא... שלום אמר אל יברא שכולו קטטה. מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ. (מדרש)
מה טעם הושלך לארץ רק האמת, והלוא גם השלום אמר לא יברא?
אלא, כאשר משליכים את האמת יש כבר גם הרבה שלום. אימתי יש מחלוקת בין בני אדם? כאשר כל אחד נלחם ונאבק
למען האמת, למען כל דבר הנחשב לאמת בעיניו. ואילו כשבני אדם מסיחים דעתם מן האמת, ממילא אין מקום למחלוקת
ולשלום אין עוד מה לקטרג.
(הרבי מקוצק)